Chào cờ

Đăng lúc: 17:04:12 08/01/2021 (GMT+7)

Thứ 2, ngày 10 /01/2021 Khởi động học kì 2

Tiết : Ôn tập chung

A. Mục tiêu:

*KT: Học sinh nhuần nhuyễn các kỹ năng đếm , đọc ,viết,so sánh các số trong phạm vi 20 và kỹ năng cộng trừ cộng trừ không nhớ trong phạm vi 20.

*KN:

-  Thuộc hệ thống các số đếm đến 20.

- thành thạo việc nhận ra một số lượng từ 0 đến 20.

- Thành thạo việc so sánh hai số trong phạm vi 20.

- Cộng trừ thành thạo các dạng 10+3,14+3,17- 3.

- Vận dụng vào thực tế.

B. Đồ dùng dạy - học:

GV: một số hình tam gíc màu khác nhau,bảng con.

HS: Đồ dùng học toán 1.

C. Các hoạt động dạy - học:

I- Khởi động: 

- GV cho HS quan sát bảng con có gắn 10 tam giác màu vàng một  bảng có 5 tam giác màu xanh.

- Có bao nhiêu hình?

- Có tất cả bao nhiêu hình?

- GVNX

II- Hoạt động  luyện tập:

1- Giới thiệu bài :Hôm nay chúng ta cùng so sánh hai số trong phạm vi 20 và một số phép tính cộng trừ để chúng mình biết là mình đã học tốt chưa nhé!

2- HĐ 1: Luyện kỹ năng nhận ra số lượng

-HS quan sát  và nêu số lượng hạt trong mỗi ô

- Số hạt trong ô thứ nhất?

- Số hạt trong ô thứ hai?

- ? Số hạt trong ô thứ  ba?......

- HS nêu tiếp cho đến hết.

- GV Nhận xét.

HĐ2:Luyện kỹ năng đọc viết số , đếm đúng thứ tự từ bé đến lớn …

-           

3- HĐ 2: Hình thành bảng trừ trong phạm vi 3.

- GV đưa ra ba bông hoa và hỏi?

- Tay cô cầm mấy bông hoa?

- Cô bớt đi 1 bông hoa còn mấy bông hoa?

- GV nhắc: 3 bông hoa bớt 1 bông hoa còn 2 bông hoa.

- Ta có thể làm phép tính NTN?

- GV ghi bảng: 3 - 1 = 2

+ Tiếp tục cho HS quan sát tranh vẽ có 3 con ong, bay đi 2 con ong và nêu bài toán: "Có 3 con ong bay đi 2 con ong. Hỏi còn mấy con ong?

- Y/c HS nêu phép tính?

- GV ghi bảng: 3 - 2 = 1

- Cho HS đọc lại: 3 - 1 = và 3 - 1 = 2

4-HĐ 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

- GV gắn lên bảng hai cái lá

- Có mấy cái lá?

- Gắn thêm một cái lá và yêu cầu HS nêu bài toán.

 

- Y/c HS nêu phép tính tương ứng.

 Blue hills.jpg

- GV lại hỏi: Có 3 cái lá bớt đi 1 cái lá làm động tác lấy đi) còn mấy cái lá?

- Ta có thể viết = phép tính nào?

+ Tương tự: Dùng que tính thao tác để đưa ra hai phép tính: 1 + 2 = 3 và 3 - 2 = 1

- Cho HS đọc lại: 2 + 1 = 3 và 3 - 1 = 2

1 + 2 = 3 và 3 - 2 = 1

- GV đó chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

III. Hoạt động thực hành:

*HĐ 1: Bài 1: (54) Tính

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn và giao việc

- GV nhận xét.

*HĐ 2:Bài 2: (54) Tính

- Hướng dẫn HS cách tính trừ theo cột dọc:

Viết các số thẳng nhau, làm tích rồi viết kết quả thẳng cột với các số trên.

- Giao việc

 

- GV nhận xét, chỉnh sửa.

*HĐ 3 Bài 3 (54) Viết phép tính thích hợp

- Cho HS quan sát tranh, đặt đề toán và ghi phép tính.

IV- Hoạt động vận dụng.

- Trò chơi: Tìm kq' nhanh và đúng

*Ví dụ: GV nêu phép tính Hs viết kết quả vào bảng

- HSNX – GV kết luận.

- NX chung giờ học - dặn dò VN ôn lại bảng trừ trong phạm vi 3.

- Xem bài giờ sau.

 

- HS giơ  bảng  Trả lời câu hỏi .

- Ai trả lời nhanh hơn thì được một ngôi sao.

 

 

 

 

 

 

 

 - HS quan sát thảo luận và nêu

- Có 1 hạt.

- Có 0 hạt…..

-.Có 2 hạt.

- Cả lớp kiểm tra.

 

-

 

 

 

 

- Vài HS đọc "2 trừ 1 bằng 1"

 

 

 

- 3 bông hoa

- Còn 2 bông hoa

 

 

- Làm phép tính trừ: 3 - 1 = 2

- HS đọc: ba trừ một bằng hai.

- Còn 1 con.

- 3 - 2 = 1

- HS đọc: Ba trừ hai bằng một

- HS đọc ĐT.

 

 

 

Có 2 cái lá.

- Hai cái lá thêm một cái lá là mấy cái lá.

- HS khác trả lời.

- 2 + 1 = 3

- Còn 2 cái lá

 

- 3 - 1 = 2

 

 

 

- HS đọc ĐT.

 

 

 

- Tính

- HS làm bài, 4 HS lên bảng.

2 -1 =1 3 -1 =2 1 + 1 =2

3 -1 = 2 3- 2= 1 2 – 1 =1

- Dưới lớp nhận xét, sửa sai

 

 

- HS làm bảng con, mỗi tổ làm một phép tính.

2 3 3

- - -

1 2 1

 

1 1 2

 

HS quan sát tranh, đặt đề toán và ghi phép tính: 3 - 2 = 1

- Chơi cả lớp.

  

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
3
Tuần này:
29
Tháng này:
40
Tất cả:
10080